Välj en sida

Informationskalendern

Nästan 1.000 högstadieskolor runt om  i Sverige är engagerade i informationskalendern och tar del av Loggboken UNG. Därigenom når vi mellan 140.000-160.000 ungdomar varje år i åldrarna 12-15 år som kan använda sig av loggboken för att göra viktiga noteringar, skriva ner skolscheman, läxor m.m

Förutom att loggboken är användbar i det dagliga skolarbetet innehåller den dessutom viktig förebyggande information om alkohol och andra droger – Frågor som berör alla på olika sätt!

Genom att dela ut Loggboken UNG gratis ger vi alla elever möjligheten att lära sig grunderna i att planera sin tid samtidigt som de får ta del av viktig förebyggande information.

Läs mer om Informationskalendern

UNF och Informationskalendern

Loggboken ges ut i samarbete med Ungdomens Nykterhetsförbund. UNF kämpar för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Loggboken innehåller förutom en kalender att fylla med spännande aktiviteter också information om viktiga saker i vårt samhälle.

Genom att använda loggboken kan du, dina kompisar och din kommun tillsammans verka för ett drogfritt samhälle där vi ser möjligheter istället för begränsningar. För att visa vikten av att denna information når dig har flera arbetsgivare i din kommun engagerat sig genom att synas och förmedla sitt budskap via en annons i din loggbok. Det är också tack vare det som du får den helt gratis.

 

Skapa din egen fritid

Vi tror att det är väldigt viktigt att ungdomar hittar fritdsaktiviteter som de själva trivs med, där de känner sig välkomna och trygga och där alla får vara med. Det allra bästa är om ungdomarna är med och anordnar aktiviteterna själva. Det känns oerhört peppande och stort att lyckas ordna sin egen aktivitet. Det är inte alltid som de vanliga aktiviteterna, som andra redan bestämt, passar. Därför vill vi hjälpa fler igång med egen verksamhet.